Бидний тухай

Монгоулд нь Монгол улсын алтны салбарын шилдэг хөрөнгө оруулагчдын билэ

Товч танилцуулга

Монгоулд нь Монгол улсын алтны салбарын шилдэг хөрөнгө оруулагчдын билээ. Тус компанийг 2010 онд Эндрю Даненза болон ...

Дэлгэрэнгүй

Бидний үнэт зүйлс

Бид аюулгүй, ёс зүйтэй, тогтвортой байдлыг үйл ажиллагааныхаа цөм болгох хариуцлага үүрдэг.   

Дэлгэрэнгүй

Хаан төсөл

“Хаан төсөл” буюу монгол нэрээр Цагаан цахир төсөл нь Баянхонгор аймагт олборлолт хийж буй өндөр агуулгатай, нарийн судлын орд юм. 2005-2007 оны хооронд Монгол Хятадын хамтарсан компани уурхайг ажиллуулж байв. 2014 оны 2-р улирлаас хойш Монгоулд менежментийг авснаар уурхайн байгууламжуудыг цоо шинээр олон улсын стандартад нийцүүлэн бүтээн байгуулав. Тус орд 2017 оны өрөмдлөгийн үйл ажиллагаанд суурилан ЖОРК стандартын 8.7 грамм/тон агуулгатай 212,500 унц алтны нөөцтэй болов.

Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагаа

Монголд гол төсөл болох "Хаан төсөл" болон өндөр чанартай хайгуулын лицензүүдийн багцыг эзэмшдэг.

Байгал орчин

Манай байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль орчны нөөцийн менежментийг тасралтгүй сайж...

Дэлгэрэнгүй

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

Компани эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг компанийн оршин тогтнол, хөгжлийн амин чухал хэсэг гэж үзд...

Дэлгэрэнгүй

Орон нутаг

Тухайн орон нутгийн ард иргэдтэй үр ашигтай хамтийн ажиллагаа нь Бидний бизнесийн бусад бүрдлүүдт...

Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө оруулагч

Монгоулд нь өндөр зэрэглэлийн хөрөнгө оруулагч хувь хүмүүсээр санхүүжсэн, Монгол улсын алтны салбарын шилдэг хөрөнгө оруулагч нарын нэг юм.

Дэлгэрэнгүй